Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

 ΖΙΡΚΟΝΙΑ

__ Τεχνολογία υλικού και ιατρικές εφαρμογές __
Ιατρικά αποδεκτή για 30 χρόνια
  Η ζιρκόνια ή για μεγαλύτερη ακρίβεια Y-TZP (yttria τετραγωνικοί πολυκρύσταλλοι σταθεροποιημένης ζιρκόνιας) χρησιμοποιείται με επιτυχία στην ορθοπεδική από το 1969 για την κατασκευή τεχνητών αρθρώσεων ισχίων. Σε παγκόσμιο επίπεδο περισσότερες από 400.000 εφαρμογές έχουν αναφερθεί. Μακροχρόνια πειράματα και δοκιμές αντοχής αποδεικνύουν ότι οι μηχανικές ιδιότητες του Y-TZP είναι επαρκείς για την κλινική εφαρμογή στην ορθοπεδική ή στα οδοντιατρικά εμφυτεύματα, ακόμα και μετά φυσιολογική χρήση 50 ετών. Σε διάφορα πειράματα παρατήρησης και εφαρμογής, το Y-TZP δεν έδειξε ούτε μεταλλακτικά (Test απόκλισης χρωμοσωμάτων) ούτε καρκινικά φαινόμενα (ames test). Αναφέρεται δε ότι ούτε τοπικά τοξικά φαινόμενα είναι αναμενόμενα όταν τα κεραμικά ζιρκόνιας έρχονται σε επαφή με τα οστά ή τους μαλακούς ιστούς. 
 
Σημαντικά ανθεκτικότερη
 
  Η στατική αντοχή μιας οπίσθιας γέφυρας των τριών δοντιών κατασκευασμένη από ζιρκόνια είναι 2-3 φορές υψηλότερη συγκρινόμενη με μια γέφυρα των τριών δοντιών κατασκευασμένη από συμπιεσμένο κεραμικό (Empress II) ή από διηθημένο κεραμικό ( In Ceram Alumina). Η αντοχή του Y-TZP είναι περίπου 3 φορές υψηλότερη από εκείνη του In Ceram Alumina. Όταν συγκρίνουμε την αντοχή της δομής των οπίσθιων ολοκεραμικών στεφανών, των αποκαταστάσεων από ζιρκόνια που έχουν κατασκευαστεί από το σύστημα Cercon διαπιστώνουμε μια σημαντικά υψηλότερη αντοχή σε σχέση με τα ολοκεραμικά συστήματα που κυκλοφορούν (In-Ceram Zirconia , Procera, Empress II). Στην πραγματικότητα οι μελέτες αντοχής των πρόσθιων απεκάλυψαν ότι οι αποκαταστάσεις από το σύστημα Cercon έχουν αντοχή ανάλογη των μεταλλοκεραμικών αποκαταστάσεων κραμάτων πολυτίμων μετάλλων. 
 
 
__ Περιγραφή Συστήματος __
 
Ο έξυπνος τρόπος επεξεργασίας της ζιρκόνια
Το σύστημα Cercon είναι βασισμένο σε μία ανακάλυψη Ελβετών ερευνητών του φημισμένου Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Ζυρίχης (ΕΤΗ), σε συνεργασία με την οδοντιατρική σχολή της Ζυρίχης. Η διαδικασία έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε βιβλιογραφία με τον όρο DCM (direct ceramic machining= απευθείας κεραμική μηχανική ). Σε συνεργασία με την Degussa Dental τελειοποιήθηκε και παρουσιάσθηκε.
 
Κατά την διάρκεια της διαδικασίας CAM το κέρινο μοντέλο μιας στεφάνης ή ενός FPD σκελετού σαρώνεται ηλεκτρονικά από laser. Η επεξεργασία από τον υπολογιστή δίνει μία εργασία σε μεγένθηση κατασκευασμένη από ένα κύλινδρο Y-TZP και ακολουθεί η σύντηξη. 
 
  Η ηλεκτρονική σάρωση και η κοπή γίνονται από την μονάδα Cercon Brain. Η διαδικασία κοπής γίνεται σε δύο στάδια. Όταν ολοκληρωθεί το αδρό τρόχισμα ακολουθεί το δεύτερο στάδιο που είναι το λεπτό τρόχισμα του σκελετού
 
Συντομότερος χρόνος επεξεργασίας...  Λιγότερη φθορά εργαλείων...
 
 
Κατά την θερμική διαδικασία η τροχισμένη εργασία συντήκεται στην μονάδα Cercon Heat για 6 ώρες και τελική θερμοκρασία 1350 0 C. Η πλήρης διαδικασία σύντηξης διαρκεί 6 ώρες. Επειδή η σύντηξη παρουσιάζει ογκομετρική συρρίκνωση ο σκελετός που παράγεται από το κόψιμο είναι μεγενθυμένος 30%. Η μεγέθυνση γίνεται από την μονάδα Cercon Brain μετά την ηλεκτρονική σάρωση μέσω του υπολογιστή. Αυτό βέβαια είναι εφικτό γιατί η συρρίκνωση του κυλίνδρου ζιρκόνιας Cercon base έχει υπολογιστεί με μεγάλη ακρίβεια κατά την παραγωγή και έτσι είναι προβλέψιμη. Η ηλεκτρονική καταγραφή (scanning) και το τρόχισμα διαρκούν περίπου 30 λεπτά για μια μονή κορώνα, 50 λεπτά για μία γέφυρα 3δοντιών και 65 λεπτά για μία γέφυρα των 4-6 δοντιών.Μετά την εφαρμογή και την σύντηξη ο σκελετός από ζιρκόνια καλύπτεται με το κεραμικό υλικό Cercon ceram S, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το υλικό.
   Λεπτομερείς πληροφορίες για το Cercon CAM είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στην διεύθυνση www.cercon-smart-ceramics.de 
 
__ Ενδείξεις ολοκεραμικών αποκαταστάσεων ζιρκονίας __
 
Ζιρκόνια - Ένα νέο υλικό προσθετικής
Η ζιρκόνια δεν είναι μόνο ένα εξαιρετικά δυνατής αντοχής υλικό, έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι είναι ένα υλικό λευκό και φωτοδιαπερατό. Επί πλέον η εξαιρετική του βιοσυμβατοτητα και η χαμηλή θερμική αγωγιμότητα το καθιστούν ιδανικό για ακίνητες προσθετικές εργασίες.
 
Ενδείξεις
 
Οι ολοκεραμικές αποκαταστάσεις από ytria-zirconia που έχουν κατασκευασθεί από το σύστημα Cercon έχουν μέχρι τώρα εγκριθεί για τις ακόλουθες ενδείξεις σε πρόσθιες και οπίσθιες περιοχές: Μονές στεφάνες, Γέφυρες των 3 ενδιαμέσων, Γέφυρες των 4 ενδιαμέσων, Γέφυρες με μέγιστο ανατομικό μήκος 47mm. Αυτές οι ενδείξεις υποστηρίζονται από τα αποτελέσματα κλινικών ερευνών. Η κατασκευή μερικών στεφανών είναι επίσης δυνατή με τον κατάλληλο σχεδιασμό.
 
Αποφύγετε την κακουχία του σκελετού
 
Οι αποκαταστάσεις από Cercon πρέπει να σχεδιάζονται σαν πλήρεις στεφάνες. Κακουχία του σκελετού πρέπει να αποφεύγεται γιατί το ενδοστοματικό γυάλισμα του υλικού είναι δύσκολο. Επίσης η ζιρκόνια είναι περισσότερο λεία από τα συμβατικά κεραμικά.
 
Κλινικά πλεονεκτήματα
Λόγω της εξαιρετικής αντοχής του υλικού κατασκευής του σκελετού οι αποκαταστάσεις από Cercon μπορούν να δοκιμαστούν αμέσως μετά την σύντηξη και την επικάλυψη με πορσελάνη από τον οδοντίατρο. Η κλινική μέθοδος έτσι απλοποιείται σε σχέση με τις συγκολούμενες ολοκεραμικές αποκαταστάσεις και προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:
- Δοκιμή και έλεγχο της σύγκλεισης
- Προσωρινή συγκόλληση
- Συμβατική συγκόλληση (όπως στις μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις).
 
Ο σχεδιασμός του σκελετού είναι κρίσιμος για την κλινική επιτυχία.
Οι ακόλουθες παράμετροι σχεδιασμού του σκελετού είναι κρίσιμες για την κλινική επιτυχία: Το ελάχιστο συγλειτικό και αξονικό πάχος πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,4mm. Οι περιοχές των ενώσεων πρέπει να είναι το ελάχιστο 9mm 
 
Πληροφορία
Λαβίδες με πλαστική ή ελαστική επικάλυψη είναι κατάλληλες για την αφαίρεση των προσωρινά συγκολλημένων αποκαταστάσεων Cercon.
 
Δεν συνίσταται ακόμα
Ενώ η κατασκευή συγκολλημένων η με προβόλους γεφυρών με το σύστημα Cercon είναι τεχνητά δυνατή, δεν έχει διεξαχθεί ακόμα εκτενής κλινική έρευνα. Λόγω του ότι αυτές οι έρευνες ακόμα συνεχίζονται η κατασκευή τέτοιου τύπου εργασιών δεν έχει ακόμα εγκριθεί.
  Επίσης δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα στοιχεία για την ασφαλή κλινική επιτυχία για την κατασκευή διαιρούμενων γεφυρών . 

 
Banner
Banner
Banner